Vi samler statistik på vores hjemmeside ved hjælp af cookies. Klikker du videre på vores hjemmeside accepterer du derfor, at vi indsamler følgende information:

Læs mere

Ok - jeg accepterer
share
 • twitter facebook linkedin email

Aktiviteter

Medlemsmøder

Mere
 • 11

  jun

  Virksomhedsbesøg hos Pandora

  Læs mere

  Medlemsmøder

  Mere

  11

  jun

  Virksomhedsbesøg hos Pandora

  Luk

  Dato:11.6.2015

  Tid:08:30 - 10:00

  Sted:Pandora, Hovedgaden 2, 2600 Glostrup

  Agenda

  Foredragsholdere

  • Morten Eismark - Head of Investor Relations & Group Communications - Pandora

  Indhold

  Vil du vide mere om PANDORA? Kom til DIRF Selskabsdag og mød PANDORA, som vil give et overblik over selskabets historik og forretningsmodel, herunder produkt- og markedsstrategien. PANDORA vil være repræsenteret ved Head of Investor Relations og Group Communications Morten R. Eismark.

  Morten vil også fortælle lidt om, hvordan man i PANDORA tilrettelægger og prioriterer sin IR indsats i et selskab, der nyder stor opmærksomhed fra sine omgivelser.

  Morten R. Eismark startede som Head of Investor Relations hos PANDORA i marts 2011 og har siden også fået ansvaret for Group Communications. Morten har en baggrund som aktieanalytiker og som Senior Relationship Manager i Danske Bank.

  Tilmeld

Eksterne arrangementer

Mere
 • 27

  apr

  Forretningsstrategisk kommunikation

  Læs mere

  Eksterne arrangementer

  Mere

  27

  apr

  Forretningsstrategisk kommunikation

  Luk

  Dato:27.4.2015

  Tid:09:30 - 16:30

  Sted:DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

  Agenda

  Foredragsholdere

  • Jacob Søby Bang - Strategize

  Indhold

  Forretningsstrategisk kommunikation er både en særlig optik og en bestemt måde at arbejde med kommunikation på, der hjælper dig til at prioritere dine opgaver samtidig med, at du styrker forretningen

  Hvad får du med hjem?

  • En forretningsstrategisk kommunikationsoptik, der kan styrke din forretning
  • Feedback på dine egne udfordringer og lærende indsigt i andres
  • Nye perspektiver og angrebsvinkler på dit arbejde med kommunikation

  Pris for medlemmer af DIRF kr. 4.100

  Mere information og tilmelding

 • 29

  apr

  Børsens Dag 2015

  Læs mere

  Eksterne arrangementer

  Mere

  29

  apr

  Børsens Dag 2015

  Luk

  Dato:29.4.2015

  Tid:08:30 - 13:00

  Sted:Københavns Universitet, Alexandersalen, Bispetorv Annekset, Bispetorvet 1-3, 1167 København K

  Agenda

  Foredragsholdere

  • Jesper Lau Hansen - Prof., dr.jur - Københavns Universitet
  • Lars Frederiksen - Bestyrelsesformand - Matas
  • Eivind Kolding - CEO - NOVO A/S
  • Tomi Lakkonen - Senior Research Associate - ISS
  • Klaus Søgaard - Advokat - Gorrissen Federspiel
  • Claus Wiinblad - Underdirektør - ATP

  Indhold

  Årets emner er:

  • Generalforsamlingen i børsselskaber
  • Aktionærers søgsmål
  • Finanstilsynet orienterer

  Program for Børsens Dag 2015


  Pris
  : 1.500 kr. ekskl. moms for den første tilmeldte. Herefter er prisen 1.000 kr. ekskl. moms pr. person, hvis man kommer fra samme firma.

  Til- og framelding
  : Du kan tilmelde dig indtil kursusstart. Vi anbefaler dog, at du tilmelder dig tidligt, da kurset har begrænset deltagerantal og vi derfor ikke kan garantere en plads ved sen tilmelding. Bliver du forhindret i at deltage i et kursus, kan du framelde dig vederlagsfrit indtil 14 dage før kursets start. Tilmelding er bindende fra 14 dage før kursusstart og faktura på det fulde beløb vil blive sendt efter kurset uanset fremmøde. Du er altid velkommen til at sende en kollega i dit sted, blot du inden kursets start giver os besked herom via mail til deltidsstuderende@jur.ku.dk.

  Tilmeldingsfrist: 28-04-2015 00:01 på http://isis.ku.dk/eblanket/respondent/besvaranonym.aspx?evalid=8892

 • 29

  apr

  Annual Reporting - best practice in practice - IR Society

  Læs mere

  Eksterne arrangementer

  Mere

  29

  apr

  Annual Reporting - best practice in practice - IR Society

  Luk

  Dato:29.4.2015

  Tid:09:00 - 13:00

  Sted:Central London

  Agenda

  Indhold

  With the new Strategic Report requirements being in place for over a year now, this course will reflect on how far companies have come. We will look at how companies have approached the new requirements and identify what emerging best practice looks like - both in print and online. Looking to the future, the course will also update you on the new narrative requirements which are on the horizon.

  This course will benefit anyone involved in the production of their company’s annual report and current practitioners looking for ideas on how to improve the effectiveness of their annual report, both printed and online. This course will also benefit service providers involved in the production of annual reports and would be useful for others in IR, such as company secretaries or finance directors.

  The course will cover:

    • Developments in best practice reporting - both in print and online
    • Update on new reporting requirements including the Strategic Report

  Additional content will be incorporated into the course to reflect any new legislation or regulatory announcements.

  Dates:

  • 9.00am to 1.00pm Wednesday 29 April, 2015
  • 9.00am to 1.00pm Wednesday 23 September, 2015

   

  Mere information og tilmelding

Nyheder

  Èn af idéerne med en faglig forening er udveksling af synspunkter og faglig støtte eller opbakning til synspunkter, der er oppe i tiden. DIRF har derfor taget initiativ til et 'DIRF mener' på hjemmesiden, hvor vi for fremtiden vil komme med bidrag til holdninger inden for aktuelle emner. Nedenfor kan du klikke på de emner, hvor DIRF har udtrykt en holdning.

 • 27.3.2015

  Oplysningspligten: Skærpet praksis og ny regulering udfordrer

  Indtryk fra medlemsmøde, der satte fokus på oplysningspligten, som er kernen i det meste IR-arbejde. Ifølge de to oplægsholdere, David Moalem fra Bech-Bruun og Christian Lundgreen, Kromann Reumert, vil både udviklingen i praksis og kommende ny lovgivning få væsentlig indflydelse på, hvordan man tilrettelægger hverdagen hos de børsnoterede selskaber.

  PRINT

  Vægtningen af modsatrettede hensyn

  David Moalem lagde ud med et kort rids over de seneste års udvikling inden for børsretten, der er under markant forandring. Det gælder også praksis på området, som løbende er blevet skærpet med stadig flere sager, der rejses og prøves af Finanstilsynet og SØIK – og et stigende bøde- og strafniveau i forlængelse heraf. David Moalem gennemgik herefter tre forskellige nyere sager, som på hver sin måde understregede tendensen. Blandt disse var Novo Nordisk-sagen om offentliggørelsestidspunktet for en væsentlig kurspåvirkende nyhed, som sidste år resulterede i en bøde på 500.000 kr. til selskabet. Eksemplet viser med tydelighed kompleksiteten og de modsatrettede hensyn, der ligger i, at man på den ene side skal informere markedet hurtigst muligt og samtidig sikre, at der foretages en fuldstændig, korrekt og rettidig vurdering af informationen. Finanstilsynets fortolkning i denne sag vil uden tvivl give anledning til mange overvejelser og stille krav om øget beredskab hos selskaberne fremover, og der var mange spørgsmål og kommentarer fra mødedeltagerne om konsekvenserne af denne type sager. David Moalems slides og øvrige cases kan studeres nærmere i hans præsentation, som ligger her

  Nye regler fremrykker oplysningspligten

  Herefter satte Christian Lundgren fokus på den nye lovgivning, som er under udrulning i EU-regi. Det nye regelsæt, der mundret kaldes ”Markedsmisbrugsforordningen”, træder i kraft 3. juli 2016 og medfører, at reglerne om bl.a. oplysningspligten løftes ud af den nationale lovgivning og over i EU-regi. For selskaberne bliver den væsentligste ændring, at den hidtil anvendte realitetsgrundsætning ikke længere indgår i definitionen af intern viden. Christian Lundgren vurderede, at det i praksis kommer til at betyde, at oplysningspligten for selskaberne fremover vil indtræde tidligere. Det vil yderligere skærpe kravene til ledelsens håndtering af bl.a. længerevarende processer, hvor væsentlige beslutninger og milepæle undervejs i processen efter de nye regler vil være omfattet af oplysningspligt – også før målet for processen bliver en realitet. Selskaberne vil også i det nye regime have adgang til udsættelse under forskellige forudsætninger og på eget ansvar, men dokumentations- og rapporteringskravene til udsættelse bliver skærpet. Ifølge Christian Lundgren bør selskaberne derfor indrette sig på fremover at sikre en nøje løbende registrering af sine overvejelser og beslutninger i håndteringen af oplysningspligten. Der er flere detaljer om de nye regler i Christian Lundgrens præsentation, som kan hentes her

  Læs mere

 • 26.3.2015

  Aktionærrettighedsdirektivet og udøvelse af aktionærrettigheder - midtvejsstatus

  De politiske forhandlinger om det endelige indhold i det nye aktionærrettighedsdirektiv er i fuld gang. Det samme gælder diskussionerne om, hvordan ændringer kan implementeres, og hvilken effekt de vil få.

  PRINT

  EU Kommissionen fremlagde i april 2014 sit forslag til ændringer i det nuværende aktionærrettighedsdirektiv. Ændringerne skal blandt andet bidrage til, øget gennemsigtighed samt til at fremme aktionærengagement og gøre det lettere for aktionærerne at udøve indflydelse på tværs af landegrænser. I nyhedsbrevet fra VP INVESTOR SERVICES den 25. september 2014 beskrev vi de væsentligste elementer i forslaget, og professor Jesper Lau satte fokus på en række udfordringer. Artiklen kan læses her.

  Siden forslaget blev fremlagt, er det blevet forhandlet på politisk niveau mellem Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Disse forhandlinger forventes afsluttet i løbet af 2015, og første kvartal i 2016 bliver nævnt som et vejledende tidspunkt for, hvornår det endelige forslag er færdigudarbejdet og vedtaget. Herefter kan implementeringen i national lovgivning igangsættes. Et bud på, hvornår ændringerne ses i dansk lovgivning kunne være i sidste halvdel af 2017 eller starten af 2018.

  Den 3. februar 2015 blev der afholdt et seminar i Bruxelles, hvor forslaget blev diskuteret. Blandt arrangørerne var EuropeanIssuers. VP var inviteret til at deltage i det panel, som skulle diskutere ændringsforslagene vedrørende børsnoterede selskabers ret til identifikation af deres aktionærer samt regler om udveksling af blandt andet stemmeinstruktion og –bekræftelse mellem børsnoterede selskaber og aktionærerne. På seminaret deltog også medlemmer af Europa-Parlamentet og repræsentanter fra Europa-Kommissionen.

  Paneldebatten, som jeg deltog i, diskuterede kapitel 1A i forslaget, som omhandler identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og fremme af udøvelse af aktionærrettigheder. Som status på disse områder følger nedenfor et resumé af de fremførte synspunkter.

  Identifikation af aktionærer (Artikel 3a)
  Forslaget lægger op til, at børsnoterede selskaber gives en ret (men ikke pligt) til at få deres aktionærer identificeret. Konkret for det danske marked vil denne ret betyde, at depotbankerne, som findes i ejerskabskæden mellem den endelige ejer og værdipapircentralen (fx VP SECURITIES), bliver pålagt en pligt til at videreformidle de ejerskabsoplysninger, som de har i deres depotsystemer, til det børsnoterede selskab.

  Der er en generel tilslutning fra de forskellige deltagere i panelet (børsnoterede selskaber, ejerbogsførere, værdipapircentraler, depotbanker og kapitalforvaltere) til forslaget om identifikation af aktionærer.

  Der er kommet en række mere lavpraktiske forbedringsforslag som, fx at den information, som det børsnoterede selskab kan modtage, også skal indeholde oplysninger om det antal aktier, som aktionæren ejer.

  Blandt de supplerende forslag af mere principiel karakter kan nævnes, at det er forslået, at Artikel 3a udbygges med en ret til de børsnoterede selskaber, så de både kan tilbageholde udbytte og forhindre aktionæren i at udøve sine forvaltningsmæssige rettigheder (deltage på generalforsamling, afgive stemme mv.), hvis aktionæren ikke er identificeret. Ifølge gældende dansk ret kan aktionæren ikke udøve sine forvaltningsmæssige rettigheder, hvis aktionæren ikke er identificeret (ikke noteret i ejerbogen). Det er min vurdering, at dette fungerer effektivt og derfor bør fastholdes frem for at indarbejde det mere vidtgående forslag.

  Endvidere er der en diskussion om, hvorvidt aktionærerne skal have en ret til at forblive uidentificerede, samt om der skal være en minimumsgrænse for størrelsen af aktiebeholdningen, før depotbanken bliver pligtig til at oplyse aktionærens identitet.

  Videregivelse af oplysninger (Artikel 3b)
  Forslaget giver aktionærerne en ret til at modtage den information, der er nødvendig for, at aktionæren kan udøve sine forvaltningsmæssige rettigheder, fx indkaldelse til generalforsamling. Samtidig pålægger forslaget depotbankerne en pligt til at videreformidle (uden unødige ophold) de instruktioner, som afgives af aktionærerne, når de udøver deres forvaltningsmæssige rettigheder, til det børsnoterede selskab.

  Der er en generel tilslutning til dette forslag, og det gav derfor ikke anledning til en større diskussion på seminaret. Dog kan det nævnes, at det er foreslået, at forslaget udbygges, så aktionæren aktivt skal tilkendegive, at vedkommende ønsker informationen (aktionæren får således ikke automatisk denne information), samt at indkaldelser til generalforsamlinger skal være på engelsk.

  Fremme af udøvelsen af aktionærrettigheder (Artikel 3c)
  Denne del af forslaget forpligter depotbanker og de øvrige aktører til at understøtte aktionærens udøvelse af de forvaltningsmæssige rettigheder, fx at kunne deltage i generalforsamlingen og at stemme. Endvidere gives aktionæren en ret til at modtage bekræftelse på, at deres stemmer blev medtaget på generalforsamlingen. Det betyder, at det børsnoterede selskab pålægges en pligt til at kunne afgive stemmebekræftelser, samt at depotbankerne også forpligtes til at videreformidle disse bekræftelser til aktionærerne.

  Det er foreslået, at stemmebekræftelserne kun skal offentliggøres på det børsnoterede selskabs hjemmeside, da det vurderes, at forudsætningerne for at skabe en effektiv og billig proces ikke er tilstrækkelige. Også på dette område diskuteres det, hvad ”defaultniveauet” skal være.

  Som en kuriositet kan det også nævnes, at der er fremkommet forslag om, at aktionærer skal have flere stemmer, hvis de har været ejere i mere end en vis periode. Denne mulighed eksisterer blandt andet i henhold til italiensk og fransk selskabslovgivning, men jeg forventer ikke, at dette kommer til at indgå som en del af det endelige forslag.

  Dækning af omkostningerne (Artikel 3d)
  I direktivforsalget foreslås det også, at depotbankerne og øvrige aktører kan kræve betaling for deres services. Ved et hurtigt kig på værdikæden kan det konstateres, at der er én part, som kan betale, og det er aktionæren – enten direkte eller indirekte ved, at selskabet betaler. På trods af dette, findes der forskellige synspunkter for og imod, hvem der skal betale. 

  Aktører uden for EU’s jurisdiktion (Artikel 3e)
  I denne artikel foreslås det, at relevante tredjelands depotbanker og aktører, som er etableret inden for EU, skal være omfattet af reglerne.

  Det er uklart, hvilken effekt dette har på identifikationen af de aktionærer, der ikke er hjemmehørende i EU. En betydelig del af den danske aktiekapital er ejet af aktionærer uden for EU, og hvis artikel 3e ikke sikrer identifikation af denne gruppe aktionærer, kan princippet om at hindre udøvelse af de forvaltningsmæssige rettigheder være det, der får aktionærerne til at give sig til kende.

  Standarder og digitalisering
  I forbindelse med markedets kommende arbejde med at implementere forslagene, vurderer jeg, at der er en betydelig risiko for, at processerne ikke bliver optimale, så effektiviteten bliver lav og omkostningerne høje, hvis EU ikke tilstræber, at informationsstrømmene struktureres efter nogle besluttede standarder. Derfor var der også flere af paneldeltagerne, inklusive VP INVESTOR SERVICES, der opfordrede til, at de standarder, som fremgår af ”European Market Standards on General Meetings and on Corporate Actions Processeing”, suppleret med standarder for stemmebekræftelser, kommer til at udgøre fundamentet for informationsstrømmene. Standarderne vil kunne sikre, at processerne kan digitaliseres, hvorved omkostningerne kan bringes ned og effektiviteten øges.

  Samtidig mener jeg også, at det er vigtigt, at EU sikrer, at aktionærer uden for EU ikke oplever, at der er mange regionale regler inden for EU, når det handler om udøvelse af aktivt ejerskab. Dette kan i værste fald mindske disse aktionærers incitament til at investere i europæiske børsnoterede selskaber, da forskellige regler afføder uens processer og øgede omkostninger.

  Ingen tvivl om retningen
  På baggrund af blandt andet den dialog og diskussion, der var på seminariet i Bruselles, er jeg ikke i tvivl om, at de kommende ændringer i aktionærrettighedsdirektivet vil give både aktionærerne, depotbankerne, øvrige aktører og børsnoterede selskaberne rettigheder og pligter, som vil betyde et bedre udgangspunkt for identifikation af aktionærer, formidling af information og understøttelse af aktivt ejerskab.

  Der er mange nuancer i det endelige direktivforslag og implementeringen af dette, som endnu ikke kendes, men jeg vurderer, at den store usikkerhed nu først og fremmest drejer sig om, hvor effektive processer der kan opbygges, og hvad prisen bliver.

  Læs mere

 • 25.3.2015

  Extel Europe 2015 - Corporates Briefing (Nordic)

  PRINT

  DIRF has made a partnership agreement with the London-based IR/Buy/Sellside research company Extel regarding their big annual survey in which 12,000 buyside, 2,000 sellside and 2,000 IR heads/specialists participate in evaluations. This mean that DIRF will be able to send our members IR, Buy and Sellside key findings when the 2015 update for Extel gets published in the beginning of June this year.

  Extel 2015 is open for voting now by clicking here

  Læs mere