Vi samler statistik på vores hjemmeside ved hjælp af cookies. Klikker du videre på vores hjemmeside accepterer du derfor, at vi indsamler følgende information:

Læs mere

Ok - jeg accepterer
share
 • twitter facebook linkedin email

Aktiviteter

Medlemsmøder

Mere
 • 23

  mar

  Oplysningspligten - hvordan udvikler praksis sig, og hvilke ændringer er der udsigt til?

  Læs mere

  Medlemsmøder

  Mere

  23

  mar

  Oplysningspligten - hvordan udvikler praksis sig, og hvilke ændringer er der udsigt til?

  Luk

  Dato:23.3.2015

  Tid:08:00 - 10:00

  Sted:Kromann Reumert - Sundkrogsgade 5 - 2100 København Ø

  Agenda

  Foredragsholdere

  • Christian Lundgren - partner - Kromann Reumert
  • David Moalem - partner - Bech-Bruun

  Indhold

  At sikre overholdelse af den løbende oplysningsforpligtelse er en af hovedopgaverne for IR-funktionerne – og den praktiske håndtering kan fra tid til anden være ganske udfordrende. David Moalem giver et overblik over nyere praksis for den løbende oplysningsforpligtelse og de særlige problemstillinger, som er relevante for selskaberne at forholde sig til.

  Med implementeringen af EU’s Markedsmisbrugsforordning og MiFID II tyder meget på, at oplysningspligten, som vi kender den i dag, kan blive ændret med betydelige konsekvenser for IR-arbejdet. Christian Lundgren gennemgår, hvad der er lagt op til at ændringer i den kommende periode, og giver sit bud på, hvad de kommer til at betyde for selskaberne.

  Tilmeld
 • 23

  mar

  Generalforsamling 2015

  Læs mere

  Medlemsmøder

  Mere

  23

  mar

  Generalforsamling 2015

  Luk

  Dato:23.3.2015

  Tid:10:00 - 11:00

  Sted:Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

  Agenda

  Indhold


  Mandag, den 23. marts 2015 kl. 10.00-11.00

  Sted: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø


  DAGSORDEN

  1. Beretning om foreningens virksomhed det forgangne år
  2. Godkendelse af foreningens regnskab for 2014 (bilag 1)
  3. Forslag til vedtægtsændringer (bilag 2)
  4. Fastsættelse af kontingentets størrelse

   Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for Large Cap selskaber forhøjes fra DKK  12.000 til DKK 13.500. For øvrige selskaber fra DKK 6.000 til DKK 6.750. Forslag fra bestyrelsen om, at DIRF tillader privat medlemskab til DKK 2.000 årligt.

   Begrundelse: Fortsat udvikling af DIRFs aktiviteter og services, herunder videre udvikling af hjemmesiden samt, at kontingentet ikke har været forhøjet de seneste fire år. På baggrund af flere forespørgsler stilles der forslag om privat medlemskab for privatpersoner, som pga. f.eks. jobskifte ikke er tilknyttet en medlemsvirksomhed, men som ønsker at kunne deltage i DIRFs aktiviteter.

  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
   Lars Bentsen Møller, Tryg; Hanne Leth Hillman, ZealandPharma; Iben Steiness, Carlsberg; Flemming O. Nielsen, DSV; Dorte Samuelsen, Guidance og Lars Sandstrøm, Corporate Relations genopstiller alle. En nærmere beskrivelse af medlemmerne findes på www.dirf.dk.

   Lene Faurskov, Auriga, genopstiller ikke. Navnet på kandidat til valg til bestyrelsen vil blive meddelt snarest muligt, når det er endeligt bekræftet.

  6. Valg af revisor
   Bestyrelsen indstiller genvalg af Pernille Friis Andersen, FLSmidth

  7. Eventuelt

  Bilagene vil blive lagt op på DIRFs hjemmeside www.dirf.dk til gennenmsyn senest den 6. marts 2015.

  Lars Bentsen Møller, bestyrelsesformand

  Tilmeld
 • 27

  mar

  Netværksmøde for C20/Large Cap

  Læs mere

  Medlemsmøder

  Mere

  27

  mar

  Netværksmøde for C20/Large Cap

  Luk

  Dato:27.3.2015

  Tid:09:00 - 11:30

  Sted:Carlsberg - Ny Carslbergvej 100 - 1760 Kbh. V

  Agenda

  Indhold

  Netværk for de primære IR-ansvarlige i C20/Large Cap-selskaber, der mødes et par gange årligt. Møderne afholdes på skift blandt medlemsvirksomhederne i Storkøbenhavn. Stiftelsen af netværket er udsprunget af ønsket om at afholde møder af lidt længere varighed end medlemsmøderne, og hvor der er mulighed for debat af aktuelle IR-udfordringer uden egentlig dagsorden og referat.

  Emnerne til debat udspringer af den aktuelle IR-dagsorden og der deles praktiske tilgange til IR-arbejdet, erfaringsudveksling og gode råd.

Eksterne arrangementer

Mere
 • 09

  mar

  Kommunikationsstrategi - og politik med udgangspunkt i forretningen

  Læs mere

  Eksterne arrangementer

  Mere

  09

  mar

  Kommunikationsstrategi - og politik med udgangspunkt i forretningen

  Luk

  Dato:9.3.2015 - 10.3.2015

  Tid:09:30 - 16:00

  Sted:DKFs lokaler, Strandvejen 100, Hellerup

  Agenda

  Foredragsholdere

  • Lars Sandstrøm - Senior kommunikationsrådgiver - Corporate Relations

  Indhold

  Dette kursus giver dig metoder og redskaber til at formulere, udvikle og forankre en kommunikationsstrategi. Du får kreative værktøjer og modeller, der hjælper dig med at sætte strategien i system - fra analyse af situation og udfordringer, over metoder til at definere mål, interessenter og budskaber, til måder at prioritere indsatser og ressourcer samt måle effekten.

   

  Pris for medlemmer af DIRF kr. 5.950

  Mere information og tilmelding

 • 11

  mar

  IR Society - Introduction to financial markets and IR

  Læs mere

  Eksterne arrangementer

  Mere

  11

  mar

  IR Society - Introduction to financial markets and IR

  Luk

  Dato:11.3.2015

  Tid:09:30 - 16:30

  Sted:Central London

  Agenda

  Indhold

  This course would benefit anyone working in IR, corporate communications and financial PR who does not have a financial background and is new to handling financial communications.

  The course covers:

  Introduction to companies, board structure, relationships with markets and corporate governance

  What are financial markets and how do they work

  Who are the key participants in financial markets and what are investment principles

  How do stock markets work

  What do financial markets need from investor relations

  Dates:

  • 9.30am to 4.30pm Wednesday 11 March, 2015
  • 9.30am to 4.30pm Wednesday 13 May, 2015
  • 9.30am to 4.30pm Thursday 9 July, 2015
  • 9.30am to 4.30pm Tuesday 22 September, 2015
  • 9.30am to 4.30pm Wednesday 18 November, 2015

  Costs:

  • IR Society members - outside UK (£419): £419
  • Non-members - outside UK (£599): £599

  Booking

 • 16

  mar

  Kommunikationsstrategi og -politik med udgangspunkt i forretningen

  Læs mere

  Eksterne arrangementer

  Mere

  16

  mar

  Kommunikationsstrategi og -politik med udgangspunkt i forretningen

  Luk

  Dato:16.3.2015 - 17.3.2015

  Tid:10:00 - 17:00

  Sted:Vejle

  Agenda

  Foredragsholdere

  • Lars Sandstrøm - Kommunikationsrådgiver - Corporate Relations

  Indhold

  En effektiv kommunikationsstrategi.

  Hvordan skruer man lige den sammen?

  Kurset kombinerer teori og praksis, undervisning og øvelser. Du får

  • kommunikations- og managementværktøjer til udvikling af en effektiv kommunikationsstrategi
  • input til, hvilken form og rolle en organisations kommunikationspolitik kan tage
  • kreative metoder til at definere og prioritere indsatser og aktiviteter
  • gode råd til, hvordan kommunikationsstrategien forankres internt og får gennemslagskraft hos ledelsen
  • metoder til at analysere og evaluere udfordringer og effekt af kommunikationen
  • værktøjer til at inkludere sociale medier og mobile platforme i din strategi

  Dette kursus giver dig metoder og redskaber til at formulere, udvikle og forankre en kommunikationsstrategi. Du får kreative værktøjer og modeller, der hjælper dig med at sætte strategien i system - fra analyse af situation og udfordringer, over metoder til at definere mål, interessenter og budskaber, til måder at prioritere indsatser og ressourcer samt måle effekten.

  Pris for medlemmer af DIRF kr. 5.950

  Information og tilmelding

   

Nyheder

  Èn af idéerne med en faglig forening er udveksling af synspunkter og faglig støtte eller opbakning til synspunkter, der er oppe i tiden. DIRF har derfor taget initiativ til et 'DIRF mener' på hjemmesiden, hvor vi for fremtiden vil komme med bidrag til holdninger inden for aktuelle emner. Nedenfor kan du klikke på de emner, hvor DIRF har udtrykt en holdning.

 • 26.2.2015

  Tendenser og udfordringer: 7 temaer i corporate kommunikation og investor relations

  Mulighederne og rammerne for corporate kommunikation og investor relations udvikler sig hastigere end nogensinde før. Nye digitale kommunikationsformer vinder frem, interessenter stiller stigende og anderledes krav til virksomhederne, og kommunikation er med i alle dele af værdikæden - internt som eksternt, formelt som uformelt. Men hvilke væsentlige temaer og udfordringer skal kommunikations- eller investor relations-ansvarlige i børsnoterede virksomheder forholde sig til i de kommende år? Her følger 7 bud.

  PRINT

  Skræddersyet kommunikation på mange platforme

  Udviklingen af nye medier og platforme synes ikke at kende nogle grænser i disse år. Og selv om der også er en vis flokmentalitet i forhold til valg af medier (fx Facebook) og platforme (fx Iphone), så er det svært at forudsige, hvor brugerne vil være 4-5 år frem i tiden. Én ting er sikkert; meget analog kommunikation bliver digital, og digitalisering og internet vil være til stede i flere og flere af hverdagens kontekster, i dit hjem, bil, køleskab, armbånd, sko, ur og meget mere.

  Det betyder ikke, at den analoge kommunikation – fx print-kommunikation – helt forsvinder fra den ene dag til den anden. Men udviklingstendensen er klar. Digitaliseringen vil fortsætte og bidrage til at effektivisere arbejdsgange, formindske omkostninger, og gøre det muligt at udvikle en mere skræddersyet og interaktiv kommunikation.

  For virksomheder betyder de mange nye medier og digitaliseringsmuligheder imidlertid, at der skal træffes nogle valg af kanaler og medier. Det kræver et dybtgående kendskab til målgruppernes behov og brugsmønstre, en viden om hvilken vej de digitale vinde blæser, og kompetencer i at kommunikere målrettet og skræddersyet til de prioriterede målgrupper.

  Fokus på processer og forandring

  Kommunikation spiller en vigtig rolle i forhold til at forbedre og forandre organisatoriske strukturer og processer. Det gælder på de interne linjer, når virksomheder fusioner, skal implementere en ny strategi, får ny ledelse, er i krise eller skal transformere virksomhedens forretningsmodel for at kunne matche konkurrenter og nye markedskrav. Her er god kommunikation en forudsætning for, at forandringerne lykkes og for at nye ledelsesformer og processer finder fodfæste og skaber den ønskede effekt.

  Mange organisationer har derudover et stigende fokus på at optimere selve processen med at udvikle kommunikationsløsninger. Der skal være en business case, en artikuleret strategisk mening med kommunikation og de prioriteringer, som foretages. I en investor relations afdeling kan der fx være et behov for at argumentere for, hvordan der kommunikeres med institutionelle investorer versus mindre aktionærer, om årsrapporter skal trykkes og distribueres til aktionærerne eller blot være tilgængelige digitalt, og om der behov for at kommunikere med de corporate interessenter på flere sprog. Lean er ikke et fremmedord i corporate kommunikation. Optimering og effektivisering finder sted på alle niveauer i børsnoterede virksomheder.

  Love og standarder regulerer kommunikation

  Virksomheder i den vestlige verden er af mange omgange blevet ramt af bølger af regulering og standardisering af rapportering og kommunikation til kapitalmarkedet. Det skete i forbindelse med de amerikanske virksomhedsskandaler i 2001-2002 (ingen glemmer Enron) og senest i kølvandet på finanskrisen, der for alvor tog fart i 2008 (ingen glemmer Lehman Brothers).

  I dag er ikke mindst de danske myndigheder meget oppe på mærkerne i forhold til at sikre rettigheder samt lige og ens vilkår for alle virksomhedens interessenter. Samtidig oplever virksomhederne en række såvel formelle som uformelle krav til kommunikation om alt fra corporate governance og risikoledelse til bæredygtig udvikling og håndtering af omverdensrelationer.

  Den stigende mængde regulering og standardisering giver øget arbejde med compliance, og kan i mange tilfælde indsnævre virksomhedernes råderum i forhold til at udvikle målrettet og værdiskabende kommunikation. Den udfordring vil mange børsnoterede virksomheder kæmpe med i de kommende år.

  Bæredygtighed som forretningsstrategisk parameter

  Miljøstyring, bæredygtig produktion, ansvarlig ledelse, sociale forhold. Der er mange elementer i det som virksomhederne i reglen benævner sustainability eller CSR – alt efter hvor fokus ligger. Tidligere var bæredygtighed kun en sur pligtrapportering eller måske en mulighed for at kommunikere, hvor godgørende virksomheden var. I dag arbejder de fleste virksomheder mere forretningsstrategisk med bæredyg­tighed. Nu er fokus fx på, hvordan man sparer ressourcer, optimerer processer, udvikler klima- og energivenlige produkter, forbedrer kundeservice, sikrer et godt arbejdsmiljø, samt skaber åbenhed og transparens. Alle områder bidrager til at udvikle forretningen, skabe økonomiske resultater, og øge legitimitet og omdømme.

  Det betyder også, at kommunikation om bæredygtighed ikke bliver et påtaget appendiks uden sammenhæng med de finansielle resultater. Tværtimod er bæredygtig i forskellige former en naturlig del af virksomhedens equity story og en vægtig del af forklaringen på, hvad der skaber værdi for virksomheden.

  Strategisk design

  Det er ikke nyt, at design er strategisk, når det er en organisation, der er afsender. Æstetisk ledelse og kommunikation må nødvendigvis handle om at bruge design som værktøj til at skabe følelser, indsigt eller overbevisning. I de sidste 10-15 år er det imidlertid blevet mere evident, at design er et værktøj til at skabe nye tanker og ideer, nye produkter og innovation, til at skabe strategisk indsigt og formidle visioner i en organisation, og til at udvikle forretning og kulturer. Man taler om design thinking og design management som kreative metoder til at skabe nye værdier for medarbejdere, investorer, kunder og forbrugere.

  Denne tendens er også tydelig i de børsnoterede virksomheders øgede brug af visuel kommunikation. Tunge data, små som store, bliver visualiseret gennem video, animationer og informationsgrafik, der gør ellers tung og kompliceret information mere forståelig og tilgængelig. Det stiller nye krav til virksomhederne. Det er ikke længere tilstrækkeligt at levere en årsrapport med 120 siders tekst og tal – de skal også formidles visuelt, så de bliver forståelige, levende og interessante for alle interessenter.

  Integration af sociale medier

  Det er de færreste større virksomheder, som ikke er tilgængelige på og anvender en eller flere sociale medier til at kommunikere med nuværende og potentielle kunder, forbrugere samt medarbejdere og jobsøgere. Der er samtidig en tendens til, at børsnoterede virksomheder etablerer fora og sider på sociale medier for at kommunikere målrettet med corporate interessenter eller om et bestemt tema, der i særlig grad har interesse for fx aktionærer, organisationer og presse.

  Selv om meget af virksomhedernes kommunikation på sociale medier i dag har en noget eksperimenterende og ikke-strategisk form, så må det forventes, at virksomhederne i de kommende år i højere grad vil inkludere sociale medier som en fast og integreret del af corporate kommunikation og investor relations. Ikke mindst fordi målgrupper og brugere i stigende grad finder ind på sociale medier for at få ligesindedes fortælling om virksomheden, frem for den mere polerede og formelle udgave, som findes i årsrapporter, profilfoldere og corporate websites.

  Fokus på forretning og værdikæde

  Kommunikation skal være bundet til forretning, resultater og værdikæde. Virksomhedens kommunikationsstrategi og prioriterede indsatser skal med andre ord kunne forklares i en forretningsstrategisk kontekst, og man skal kunne pege specifikt på, hvordan en effektiv kommunikationsindsats bidrager til at opfylde udvalgte performance-indikatorer. Kommunikation kan og skal måles og evalueres.

  I arbejdet med strategisk corporate kommunikation vil der derfor også være et stort behov for viden om interessenternes holdninger, præferencer, handle- og brugsmønstre, så det er muligt at opstille meningsfulde, realistiske og målbare mål for kommunikation. Og der vil være behov for en klar og forankret strategi for, hvordan virksomhedens kommunikation bidrager til at styrke interessent-relationer, understøtte processer i værdikæden, og øge virksomhedens omdømme.

  Læs mere

 • 25.2.2015

  Nasdaq leverer fact sheet på børsnoterede selskaber

  Fact Sheet skal højne investorfokus på små og mellemstore børsnoterede selskaber

  PRINT

  København, 25. februar, 2015 — Nasdaq meddeler, at man har valgt Morningstar, en førende leverandør af uafhængig investment research til at producere Fact Sheet på samtlige børsnoterede selskaber i Norden* og de baltiske lande**. Fact Sheet giver investorer adgang til finansielle nøgletal på de flere end 800 selskaber, der handles på Nasdaq Nordic og Nasdaq’s baltiske markeder.

  Fact Sheet på selskaber vil kunne downloades fra Nasdaq Nordic’s website fra og med 25. februar. De er gratis tilgængelige og Morningstar vil sørge for den daglige opdatering. Det to-siders format indeholder mere end 100 fundamentale aktieinformationer heriblandt finansielle selskabsnøgletal, afkasttal samt performance analyse.

  “Vores nye Fact Sheet-initiativ retter sig mod et voksende behov hos privatinvestorer for hurtigt og let at kunne skaffe sig objektiv, sammenlignelig information og data på vores noterede selskaber,” siger Carsten Borring, chef for notering og selskaber på Nasdaq København. “På linje med initiativerne i vores IPO taskforce, er målet her at stimulere børsnoteringen af mindre selskaber ved at give investorerne et værktøj så de kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag i et segment, der ikke dækkes af analytikere.”

  “Kvalitets investment-data er centralt i vores arbejde for investorerne,” siger Peter Meyer, chef for Morningstar Nordic og administrerende direktør for Morningstar Danmark. “Vi er glade for at kunne byde ind med Morningstars 30 års erfaring inden for investment-data til Nasdaq Nordic’s hjemmesidebrugere. Gennem løbende adgang til fundamentale aktiedata er vores mål at hjælpe investorerne med at foretage informerede beslutninger, når de vurderer mulighederne for aktieinvesteringer på de nordiske og baltiske aktiemarkeder.”

  Læs mere

 • 29.1.2015

  Medlemmerne godt tilfredse med DIRF

  Opsamling af feedback fra DIRFs medlemstilfredshedsundersøgelse gennemført i november 2014. Formålet med undersøgelsen var at give medlemmerne god mulighed for at kommentere på emner som de udbudte medlemstilbud, DIRFs kommunikationsaktiviteter og DIRF-medlemskabet som helhed.

  PRINT

  DIRF foretog i slutningen af 2014 den første samlede medlemstilfredshedsundersøgelse siden 2011. Godt 30% af medlemmerne besvarede undersøgelsen mod 20% sidste gang, og den generelle tilfredshed med foreningens tilbud var gennemsnitligt 3,85 på en skala fra 1-5, hvor 5 repræsenterer maksimal tilfredshed på alle parametre. Den gennemsnitlige tilfredshed med foreningen var på uændret niveau i forhold til 2011.

  Det er fortrinsvis erfarne IR-folk, der valgte at besvare medlemstilfredshedsundersøgelsen. To ud af tre besvarelser er indsendt af respondenter, som har arbejdet med IR i mere end 5 år, og langt de fleste svar (80%) kommer fra hovedstadsområdet. 1/3 af besvarelserne er indsendt af largecap selskaber og en anden 1/3 fra serviceleverandører.

  Om undersøgelsens overordnede resultat siger foreningens formand Lars Møller: ”Det er absolut glædeligt, at vi kan se, at den generelle medlemstilfredshed er høj; det er et skulderklap til foreningens og de forskellige udvalgs arbejde. Der er ikke meget at komme efter. Gode resultater må dog aldrig blive en sovepude. Vi er som forening altid åben for nye input fra medlemmerne.”  

  Medlemmerne er DIRFs ambassadører

  Et nyt DIRF medlem hører almindeligvis om foreningens arbejde vi kolleger og netværk (78%) og 53% af respondenterne mener efterfølgende, at medlemskabet af DIRF direkte bidrager til, at de samlet set kan levere en højere kvalitet i de daglige IR opgaver. Netværk og DIRFs arrangementer er de mest centrale kilder til information om IR-disciplinens tendenser og udvikling, men også fag- og dagpressen spiller en rolle her. Tre ud af fire vil anbefale DIRF til andre, mens den resterende ¼ har krydset af i feltet ”ved ikke”. Hver femte er aktiv eller kunne overveje at gå ind i DIRFs udvalgsarbejde.

  Lars Møller siger: ”Udvalgsarbejde er en hjørnesten i foreningens arbejde, for vi er i høj grad drevet af frivillig arbejdsindsats. Derfor er det positivt, at så mange deltager eller gerne vil deltage. For udvalgsmedlemmerne er det også med til at øge indflydelsen og danne netværk.”

  Netværk og arrangementer centralt for foreningens popularitet

  Lige netop netværk og foreningens arrangementer er den primære grund til, at respondenterne i sin tid meldte sig ind i DIRF, skarpt forfulgt af adgang til Best Practice og på tredjepladsen opdatering på Love og Regler. Tilsvarende bruger respondenterne især foreningens tilbud i forbindelse med medlemsmøder og DIRFdag samt møder DIRF via nyhedsbrevet. Den største tilfredshed med foreningen er også at spore her med medlemsmøder på førstepladsen og DIRFdagen på andenpladsen, mens netværksmøder har sneget sig ind på en tredjeplads, efterforfulgt af nyhedsbrevet.

  Lars Møller kommenterer: ”Vores medlemsmøder handler i høj grad om Best Practice og Love og Regler. Hvad mange måske er knap så opmærksom på, så ligger der også en del information om de temaer på vores hjemmeside. Måske skulle vi annoncere lidt mere aktivt for det.”

  Hjemmesiden bruges mindst

  Brugervenligheden på de forskellige dele af hjemmesiden vurderes højt (4,14 hvor 5 er maksimum), mens hjemmesiden er den kilde til information, som respondenterne angiver at bruge mindst (2,83), når de skal pege på, hvordan de holder sig fagligt ajour med de seneste IR-tendenser. Her ligger andre medier, netværk, DIRFS arrangementer og nyhedsbrevet alle højere.

  ”Brugen af DIRF.dk er for lav. Her skal vi gøre en indsats for at løfte kendskabet til siden. For tiden arbejder vi blandt andet på en opdatering af vores IR Best Practice, som jeg er sikker på er et emne, som vil interessere vores medlemmer og skabe mere brug af hjemmesiden. Vores mål er at DIRF.dk skal være stedet, hvor vores medlemmer søger relevant information om IR faget”, slutter formand Lars Møller.

   

  Læs mere