Vi samler statistik på vores hjemmeside ved hjælp af cookies. Klikker du videre på vores hjemmeside accepterer du derfor, at vi indsamler følgende information:

Læs mere

Ok - jeg accepterer
share
 • twitter facebook linkedin email

Aktiviteter

Medlemsmøder

Mere
 • 27

  aug

  Virksomhedsbesøg hos Matas

  Læs mere

  Medlemsmøder

  Mere

  27

  aug

  Virksomhedsbesøg hos Matas

  Luk

  Dato:27.8.2014

  Tid:08:30 - 10:30

  Sted:Rørmosevej 1, 3450 Allerød

  Agenda

  Foredragsholdere

  • CFO Anders T. Skole-Sørensen, Matas
  • Head of Investor Relations Jesper Breitenstein, Matas

  Indhold

  CFO Anders T. Skole-Sørensen giver en introduktion til virksomheden MATAS og fortæller om livet på Børsen, herunder forskellen i forhold til at være en kapitalfondejet virksomhed.

   

  Tilmeld
 • 18

  sep

  DIRFdagen 2014 - årets IR-event

  Læs mere

  Medlemsmøder

  Mere

  18

  sep

  DIRFdagen 2014 - årets IR-event

  Luk

  Dato:18.9.2014

  Tid:09:30 - 17:00

  Sted:Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 Kbh. V

  Agenda

  Indhold

  Den senste tid har der været megen fokus og omtale globalt på aktiemarkedernes vækst, og om den kan fortsætte. På dette års DIRFdag den 18. september 2014 vil vi kaste blikket på to af hovedingredienserne til selskabernes fortsatte vækst og værdiskabelse frembragt gennem effektiv og målrettet IR.

  Hovedemnerne bliver:

  • Investor targetting
  • Shareholder activism - eller aktive aktionærer

  Her vil vi samle internationale indtryk og trends fra IR-verdenen, sætte dem ind i en dansk kontekst og gennem oplæg og debat give essentielle input til det kommende års IR-arbejde.

  Der vil komme mange flere detaljer sammen med invitationen og programmet i august. Men sæt allerede nu et kryds i kalenderen og tilmeld dig årets IR-event her, hvor der også løbende vil blive opdateret med nyt om arrangementet.

  Deltagergebyret er uændret kr. 1.000,- pr. person for DIRF medlemmer.

  (Prisen for ikke-medlemmer er kr. 2.500 pr. person ekskl. moms).

  Vi glæder os til at byde dig velkommen - god sommer!

  Tilmeld
 • 04

  dec

  Julebrunch 2014

  Læs mere

  Medlemsmøder

  Mere

  04

  dec

  Julebrunch 2014

  Luk

  Dato:4.12.2014

  Tid:08:30 - 10:30

  Sted:NASDAQ OMX - Nikolaj Plads 6 - 1067 København K.

  Agenda

  Indhold

  Sidste medlemsmøde i år bliver DIRFs traditionelle julebrunch hos Nasdaq OMX, hvor der ud over netværk og erfaringsudveksling vil være mulighed for at få OMX' præsentation af årets forløb på børsen.

  Derudover kommer der et eksternt indlæg - mere info følger.

  Reservér dagen i kalenderen - tilmelding gøres muligt, når programmet er bekræftet.

   

   

   

Eksterne arrangementer

Mere
 • 22

  jul

  Social Media Strategies for IR - NIRI webinar

  Læs mere

  Eksterne arrangementer

  Mere

  22

  jul

  Social Media Strategies for IR - NIRI webinar

  Luk

  Dato:22.7.2014

  Tid:19:00 - 20:00

  Sted:

  Agenda

  Indhold

  Hear how some IROs are using social media to actively engage with the investment community. Learn how dissident shareholders are using it as part of their strategy to raise awareness about their investments and objectives.

  Registration and further information

 • 06

  aug

  Effective IR in practice - IR Society course

  Læs mere

  Eksterne arrangementer

  Mere

  06

  aug

  Effective IR in practice - IR Society course

  Luk

  Dato:6.8.2014

  Tid:09:00 - 13:00

  Sted:Central London

  Agenda

  Indhold

  The Role of the Investor Relations Practitioner
  The scope of IR
  Key responsibilities of the IRO
  The IRO skillset
  Communicating with internal and external audiences
  The IR programme and typical annual cycle
  Managing relationships with shareholders, brokers and analysts
  Disclosure obligations
  Measuring the value of IR

  Shareholder Targeting
  Share register analysis
  Investor types
  UK vs. overseas markets
  Investment styles
  Matching investors to your stock
  Targeting retail investors

  Practical Tools and techniques
  Management roadshows
  ‘Investor Days’
  Site visits
  Investor conferences
  Webcasts
  Annual reports
  Websites

  Booking

 • 30

  sep

  Crisis Management at the Annual Meeting

  Læs mere

  Eksterne arrangementer

  Mere

  30

  sep

  Crisis Management at the Annual Meeting

  Luk

  Dato:30.9.2014

  Tid:19:00 - 20:00

  Sted:Frankfurt

  Agenda

  Foredragsholdere

  • Thomas Einfeldt - venture og kommunikationsrådgiver

  Indhold

  Hear from experts on how to deal with a crisis at the annual meeting.

  Listen as IROs discuss how they’ve dealt with a crisis at annual meetings. Gain tips on how to handle these unexpected events.

  Registration and further information

Nyheder

  Èn af idéerne med en faglig forening er udveksling af synspunkter og faglig støtte eller opbakning til synspunkter, der er oppe i tiden. DIRF har derfor taget initiativ til et 'DIRF mener' på hjemmesiden, hvor vi for fremtiden vil komme med bidrag til holdninger inden for aktuelle emner. Nedenfor kan du klikke på de emner, hvor DIRF har udtrykt en holdning.

 • 10.7.2014

  Offentliggørelse af års- og delårsrapporter

  PRINT

  Fra tid til anden bliver der sat fokus på tidspunktet for offentliggørelse af års- og delårsrapporter. Ifølge oplysningsforpligtelserne skal rapporterne offentliggøres hurtigst muligt efter godkendelse, og såvel NASDAQ OMX og Finanstilsynet søger at sikre, at dette overholdes.

  Ordlyden af oplysningsforpligtelsen giver en klar rettesnor, men i praksis kan der være nogle udfordringer i forhold til selskabernes interne procedurer, som betyder, at der efter afholdelse af bestyrelsesmødet, hvor rapporterne er på dagsordenen, er behov for en tilretning og derefter en endelig godkendelse.

  DIRF vil gerne opfordre selskaberne til, at godkendelsesprocedurerne for års- og delsårsrapporterne og de interne procedurer på området generelt er velbeskrevne og ligeledes kan dokumenteres, således at oplysningsforpligtelsen overholdes.  

  Ønsker du som medlem at drøfte forholdene omkring offentliggørelse af års- og delårsrapporter nærmere, er du velkommen til at kontakte DIRF’s bestyrelse:

  Lars Møller, formand, tlf. 22 66 66 05  

  Hanne Leth Hillman, næstformand, tlf. 50 60 36 89

  Dorte Samuelsen, formand for Reguleringsudvalget, tlf. 20 23 62 54

   

  Venlig hilsen

  Bestyrelsen i DIRF

  Læs mere

 • 23.6.2014

  Novozymes er Danmarks bedste til digital koncern-kommunikation

  Den danske enzymproducent er i år på førstepladsen i Bysteds årlige ranking af de største børsnoterede virksomheders online koncern-kommunikation. Skanska er Sveriges bedste og indtager samlet fjerdepladsen i den dansk-svenske konkurrence. På 2. og 3. pladsen er således også danske virksomheder; TDC og Tryg.

  PRINT

  Årets undersøgelse af store børsnoterede virksomheders digitale koncern-kommunikation præsenterer en del ændringer i forhold til tidligere rankings. For det første har Danske Bank forladt den absolutte top i undersøgelsen, og med introduktionen af en analyse af ligevægtige svenske virksomheder har vi bragt et egentligt arvefjendeopgør i spil. De seneste år har vi desuden skabt en analyse, der er mere kvalitativ end tidligere, som har fokus på brugen og integrationen af sociale medier, og som også vurderer brugervenlighed og æstetik.

  I arvefjendeopgøret Danmark-Sverige kan der samlet set ikke kåres en egentlig vinder. Der er godt nok danske virksomheder i den absolutte top, og kun tre svenske virksomheder i top 10. Til gengæld er bundniveauet blandt de svenske kompetanter langt højere end hos de danske. I bund 10 er kun tre svenske virksomheder og altså hele syv danske virksomheder, der kunne forbedre en lang række områder af deres digitale kommunikation, hvis de i højere ønskede at servicere deres finansielle interes­senter.

  De store forskelle på de danske og svenske virksomheders digitale kommunikation kan det desuden være svært at blive rigtig klog på. Det virker til, at konventionerne for den finansielle kommunikation online er større i Sverige end i Danmark. Gene­relt er de svenske sites således struktureret meget ens, ligesom det et langt stykke ad vejen er de samme indholdselementer og services, vi finder på de svenske sider. På de danske sider er der – trods en markant ensretning i aktieinformation og -værktøjer – lidt større forskelligheder i fokus og prioriteringer fra det ene site til det næste.

  Forskellige specialer
  I analysen indgår 10 forskellige analyse-kategorier. Resultaterne viser imidlertid klart, at der er forskel på, hvilke virksomheder, der mestrer de enkelte kategorier. Eksempelvis lyser Tryg, Topdanmark, Carlsberg, Swedbank, Vestas og Pandora op i deres kommunikation om strategi, marked, forventninger til fremtiden, ledelse og risici, mens TDC, Novozymes, Chr. Hansen, TeliaSonera og Ericsson er særlige gode til at skabe en dækkende og levende rapportering.

  Kommunikationen om CSR/Sustainability på koncernhjemmesiderne bliver bedre, mere koncis og detaljeret år for år, og for mange af de børsnoterede virksomheder fylder denne kommunikation nu næsten lige så meget som den målrettede inves­tor­kommunikation i IR-sektionen. De svenske virksomheder holder et højt niveau på dette område, hvor Skanska, TeliaSonera, Scania, AtlasCopco, ABB, Volvo, AstraZeneca og H & M alle kan fremhæves. Flere danske virksomheder er imid­lertid også fokuserede på CSR-kommunikationen. De gode eksempler er Novozymes, Tryg, TDC, Topdanmark, A.P. Møller-Mærsk og Novo Nordisk.

  Langt størstedelen af virksomhederne giver god og dækkende information om aktien, aktionærkreds og finansanalytikerne, ligesom mange stiller specifikke aktie­værktøjer til rådighed. Til gengæld giver mange virksomheder decideret ringe tilgang til finansielle nøgletal på år og kvartaler. Her skal brugerne ofte lede i PDF’er af årsrapporter og kvartalsregnskaber – og en nem sammenligning på tværs af år eller kvartaler er en analytiker-værdig opgave.

  Meget tyder i det hele taget på, at jo større kravene er til virksomhedernes infor­mations- og rapporteringsgrad jo mindre bliver anvendeligheden og tilgænge­lig­heden for de brugere på kapitalmarkedet, der skal tilgå informationen. Og det er paradoksalt.

  Et eksempel på det finder vi for informationen om corporate governance. Tilsyne­ladende tilslutter de fleste svenske virksomheder en ret detaljeret rapporterings­standard for beskrivelsen af selskabsledelse, hvor de danske virksomheder mere skematisk anvender den tjekliste med anbefalinger, som Komitéen for god Selskabsledelse markedsfører. Til gengæld er de danske virksomheders kommuni­kation af området (i HTML) generelt langt mere tilgængelig end den information, de svenske virksomheder tilbyder (i PDF’er). Det betyder eksempelvis også, at væsentlige informationer om fx risk management ofte er gemt i en PDF (om corporate governance) frem for at blive beskrevet direkte på websitet.

  Mere fokus på sociale medier og mobile platforme
  De børsnoterede virksomheder er klart bedst til den konventionelle, statiske infor­ma­tion uden særlige muligheder for brugerinteraktion, dialog og debat. Til gen­gæld har den danske undersøgelse de sidste par år vist, at en stigende mængde selskaber er begyndt at supplere og integrere kommu­nikationen på koncern-hjemmesiden med sociale medier, mobile platforme og lignende.

  Denne tendens fortsætter. Nordea, A.P. Møller-Maersk, Novo Nordisk, Carlsberg, Vestas, Tryg, Chr. Hansen og Novozymes henviser således til deres tilstedeværelse på en række sociale medier, og flere virksomheder tilbyder nu også mobile webløsninger eller apps til brugerne. De svenske virksomheder gør det måske endnu bedre end de danske på Linkedin, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram og andre lignende medier, og generelt fylder kommunikationen om finansielle resultater og værdiskabelse temmelig meget på disse medier. Skanska, Ericsson, Assa Abloy, Scania, Sandvik og ABB viser vejen for virksomheder, der vil lære og blive inspireret til at udvikle en effektiv tilstedeværelse på de medier, målgruppen anvender.

  Selv om især en del danske virksomheder er begyndt at udvikle responsive webløsninger, der kan tilgås på tværs af platforme og browsere, så har største­delen af virksomhederne stadig digitale webløsninger, der primært kan læses og ses i en desktop-version i internet explorer. Ofte tages der ikke hensyn til den stigende mængde brugere på Apple platforme i forskellige formater eller på de mange brugere, der tilgår web via tablet eller smartphone. Det er usikkert om svenskerne har opdaget, at en stor og stigende mængde webbrugere tilgår web via deres mobile devices. Enkelte svenske virksomheder har tilpassede mobiludgaver, men en fuldblods responsiv udgave af koncernhjemmesiden har vi kun kunne finde hos SCA.

  Stor afstand fra top til bund
  Novozymes vinder årets corporate web benchmarking med en markant margin på tre point ned til TDC på andenpladsen. Selv om det ikke lyder af meget, så må enzymproducenten alligevel betragtes som en klar vinder i vores rating, da der generelt er et meget tæt løb mellem virksomhederne. Således er der kun 10 point mellem nummer 2 og nummer 27. Det skyldes dels, at der for en stor del af kommunikationen til finan­sielle interessenter findes en række konventioner og standarder, som mange virksomheder følger, og dels at der generelt ikke innoveres meget i den digitale koncernkommunikation, hvor selskaberne indtil videre har fulgt et forsigtigheds­princip og et manglende ønske om at være first movers.

  Nogle få undtagelser finder vi hos de virksomheder, som har prioriteret udvikl­ingen af digitale års- og CSR-rapporter, som er begyndt at anvende video til at fortælle historien om virksomhedens produkter, innovation og værdiskabelse, og/eller har valgt at udbrede koncernkom­mu­nikationen til sociale medier for på den måde at ramme en bredere kreds af interessenter og for at være til stede på de platforme, som brugerne også anvender.


  Om Corporate Web Benchmarking
  Bysteds Corporate Web Benchmarking gennemføres en gang årligt. Analysen giver et øjebliks­billede af de største danske og svenske børsnoterede virksomheders digitale koncern-kommunikation med investorer, analytikere, journalister, NGO’er og andre lignende interessenter. Analysen fokuserer således ikke på online kommunikation med fx kunder, partnere eller jobsøgere.

  Årets analyse er gennemført som en kvalitativ vurdering (herunder af bruger­oplevelse, målrettethed, æstetik og funktionalitet) af de sider og elementer, som brugeren præsenteres for. Vores fokus er stadig på koncernweb, men vi vurderer også samspillet med sociale medier og brugen af mobile platforme.

  Analysen gennemføres som en evaluering i form af en anmeldelse af virksom­hedernes koncernweb. Vi evaluerer følgende 10 områder:

  1. Strategy and outlook
  2. Management
  3. Reports/publications
  4. Share information and price
  5. Key figures
  6. CSR Strategy and stakeholder info
  7. CSR Reporting
  8. Services, news and downloads
  9. Social media and interaction
  10. Usability and design


  Ud over den kvalitative vurdering af hver virksomheds performance inden for hvert område, giver vi også en karakter fra 1-5.

  1 = lousy, 2 = room for improvement, 3 = acceptable, 4 = quite good, 5 = best practice.

  Med karaktererne for de enkelte områder og den samlede karakter er det dermed stadig muligt at foretage en nem og hurtig sammenligning af en virksomheds online-performance i sammenligning med de andre i indeks eller i peer group. Med den kvalitative vurdering håber vi imidlertid at give et mere præcist billede af den digitale kommunikations værdi for virksomheden og de målgrupper/brugere, som virksomheden kommunikerer med.

  Som tidligere år honorerer vi i særlig grad de virksomheder, der kommunikerer indhold og anvender elementer på mediets præmisser. Vi er særligt positive, når der er tænkt i brugervenlig struktur og navigationsprincipper, et design der understøtter identitet og anvendelse af site, eller i effektive måder at gøre indhold tilgængeligt og brugbart for målgruppen. Derudover honorer vi tekst, der præcist og detaljeret kommunikerer virksomhedens værdi og værdiskabelse, og som bidrager til målgruppens forståelse og viden om virksomheden.

  Analysen er gennemført primo april 2014. Den samlede ranking er opgjort i seneste Review, som kan fås hos Bysted.

  Læs mere

 • 19.6.2014

  Input fra Finanstilsynet om oplysningspligten, insidere m.m.

  Indtryk og præsentation fra medlemsmødet med Hanne Råe Larsen, Finanstilsynet

  PRINT

  Hvornår er noget kursmanipulation? Og hvornår er det ansvarspådragende ikke at gøre noget? Hvornår er der passivitet?

  Hanne Råe Larsen fra Finanstilsynet kom med sit oplæg om oplysningspligten og ikke mindst bud på, om den er skærpet. Med udgangspunkt i præsentationen og problemstillinger var der spørgsmål og drøftelse med DIRF's medlemmer af oplægget (referat følger i næste nyhedsbrev ultimo juni).

  Præsentation fra medlemsmødet

  Læs mere